High end partner search

Bestendige relatie

Het fundament van uw relatie

Ieder mens is door aard en ervaring geconditioneerd. Leef- en gedragspatronen getuigen daarvan. U moet die kennen en begrijpen. Van uzelf en uw partner. In een goede relatie gaat het primair om de ander. Tweezijdig. Er moet ruimte zijn voor een eigen leven en ontwikkeling. Onmisbaar zijn gezellige, spontane, lieve dingen doen. Graag onverwacht. Seksualiteit is belangrijk.

Zo eenvoudig is het. Er zijn geen recepten. Maak er in ieder geval een thuishaven van. Een knuffel is effectiever dan lange tirades. Praat met elkaar. Over 'niets', over van alles. Over wat u doet, vindt, raakt en graag zou willen. Verwacht niet steeds iets van de ander. Een grote vergissing is uw partner te willen veranderen. Al was het maar omdat dit niet lukt. Verandering is eigen keuze.

Succes in het werk en geluk in de liefde

Dit valt lang niet altijd samen. Overmatige, ik-gerichte ambitie heeft een hoge prijs. De bron van succes is talent en het vermogen dit te gebruiken. Succes nastreven kan ‘verdoven’. Vergeten wordt dan waar het in het leven echt om gaat. Succes kan leiden tot zelfoverschatting, oneigenlijke pretenties, monomaan gedrag, eenzaamheid en relatieverlies.

Succesvolle mannen en vrouwen die hun privéleven niet veronachtzamen, zijn gelukkiger dan anderen die dit wel doen. Zij investeren thuis zoals zij dit doen in hun werk. Zij zoeken geen uitvluchten en zijn er als het nodig is. Zij praten over wat goed en minder goed gaat. Zij stellen eisen aan zichzelf, luisteren en stimuleren. Zij maken afspraken, komen die na en leggen de lat hoog. Zij doen het zelfde als in hun werk. Is dit privé te veel gevraagd?