Over u en ons

U zoekt uw partner

Anders dan verondersteld zijn het succesvolle, aantrekkelijke en karaktervolle vrouwen en mannen die niet of moeilijk hun partner vinden. Zij staan in de belangstelling, hebben persoonlijkheid en een interessante leefwereld. Dan luistert het vinden van een goed passende partner bijzonder nauw.

Het vinden van deze schaarse levenspartner is sinds 2010 ons metier. Wij maximaliseren de kans de juiste partner te vinden. Uw levensfase is mede bepalend voor het vinden van een specifiek goed passende partner en het realiseren van geluk in de liefde.

High end levensloop

Vóór midlife: Leren, ontwikkelen, scoren
Succesvol zijn wordt verwacht. Veel in het leven geschiedt vrij monomaan en ego gericht.

Midlife: Succes is ook niet alles
Waarom doe ik wat ik doe? Wat is de zin van doorgaan in het verlengde van gisteren? Het leven naast het werk wordt belangrijker dan het daarvoor meestal was. Het monomane en de ik-gerichtheid nemen af. Er wordt vaak gekozen voor een andere balans werk/privé,

Met pensioen: Je weet wie je bent en wat je wilt
Dit zijn gouden jaren als de gezondheid (redelijk) goed is en de mens positief. Veel is gezien, begrepen en heeft een plaats gekregen. Hopelijk is er een fijne partner. Samen ‘en route’. Lieve, kleine dingen delen. Met een ‘beetje’ geluk gaat het richting de negentig. Belangrijk is van betekenis te zijn voor anderen. En daarmee ook voor jezelf. Er is alle tijd er iets bijzonders van te maken.

Keuze voor persoonlijke partner search = opdracht

Kennismaken en interview
Het interview is bij u thuis en duurt ongeveer 2 ½ uur. Het is vertrekpunt van de partner search en wordt altijd bijzonder interessant gevonden. Het leidt tot noodzakelijke inzichten voor uw persoonlijke partner search. Het interview heeft een klein honorarium zonder verdere verplichting. Na het interview kunt u verantwoord kiezen wel of niet met partner search te willen starten.

Na het interview
Advertenties worden geschreven, gemaakt en geplaatst. Dit leidt tot specifieke reacties. Daarna volgen interviews met mogelijke partners die reageerden. Personen die goed zouden kunnen passen worden geïntroduceerd. Er is advies en begeleiding. De gezochte partner wordt bijna altijd gevonden.

Werkwijze Persoonlijke Partner Search:
High end partner search, klik hier
Search opdracht, klik hier

Referenties

Zie voor informatie over de bijzondere resultaten van de partner search:
Testimonials, klik hier
Voorbeelden van geslaagde opdrachten, klik hier

Keuze voor reageren op een advertentie

U leest de advertentie in de NRC, De Volkskrant, Het Financiële Dagblad of in onze website. U reageert met een ingevulde vragenlijst. Bent u een mogelijk goed passende partner, dan volgt een interview van ongeveer 2 ½ uur bij u thuis. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U ontvangt informatie over onze opdrachtgever. Daarna volgt introductie en ontmoeting.

Voor meer informatie:
High end partner search, klik hier
Reageren op advertentie, klik hier
Referenties, klik hier