Search opdracht

Honoraria en kosten

Interview

Het betreft kennismaking, interview en advies. Er zijn geen honorarium en kosten als wij u voor een interview uitnodigen naar aanleiding van uw reactie op een advertentie. Het is dan kosteloos.

Het interview is ook het voorportaal van een persoonlijke partner search opdracht. Het gaat er hierbij om zicht te krijgen op uw signatuur en partnerwensen. Het interview is bij u thuis. Na 'interview en advies' wordt besloten wel of niet een opdracht te verstrekken. Het honorarium bedraagt € 650 inclusief reiskosten, reistijd en 21 % BTW.

Persoonlijke partner search

De persoonlijke partner search start na het interview als opdrachtgesprek.

Tot de procedure behoren: Honorarium bij opdracht
Het honorarium bij opdracht is € 8.500 inclusief 21 % BTW. Dit honorarium is niet kostendekkend. Het eindhonorarium voorziet hierin.

Advertentiekosten
De kosten van adverteren op leidende redactionele pagina's in NRC, De Volkskrant, Het FD en op de Pier Ebbinge Relationship website zijn € 12.750 inclusief 21 % BTW. De advertentiekosten betreffen het schrijven van de tekst, de productie en de plaatsing. Ook al gaat het om een groot bedrag, de kosten zijn door onze relatie met de media laag.

Eindhonorarium
De persoonlijke partner search leidt vrijwel altijd tot introductie van interessante potentiële partners. Er is overleg en desgewenst counseling. Als het gaat als verwacht volgt een periode van nadere kennismaking met één van de geïntroduceerde mogelijke partners. Gaan de ontmoetingen na vier maanden verder dan eindigt hiermee de partner search en volgt het eindhonorarium.

Het honorarium bij opdracht dekt de kosten van onze partner search inbreng niet. Het eindhonorarium biedt kostendekking en voorziet hierin. Het honorarium ligt tussen € 20.000 en
€ 40.000 inclusief 21 % BTW. Het bedrag wordt bij opdracht in overleg bepaald.

Het eindhonorarium wordt altijd met een blij gezicht betaald. Iedereen is gelukkig. Er is geen eindhonorarium als de opdracht onverwacht niet zou slagen.

Verantwoording

Onze opdracht is het zoeken en vinden van een passende partner in een langdurige relatie. De werkwijze is persoonlijk, uitermate zorgvuldig en discreet. Persoonlijke partner search vraagt om kunde, inzet, aandacht voor imponderabilia, betrokkenheid en tijd.

Het resultaat bij slagen is een gezelliger, boeiender, aantrekkelijker en rijker leven. De honoraria en de kosten lijken hoog maar zijn dit beslist niet. Een goed passende partner is natuurlijk van veel grotere waarde dan de aanschaf van een tweede huis, het kopen van een auto of boot, het verwerven van een kostbaar kunstobject of de keuze voor een kostbare vakantie. De kosten zijn voor wie het zich kan permitteren geen onderwerp.

Samen ben je rijker
De rijkdom betreft de gelukkige, bestendige relatie. Het gaat hierbij om de thuishaven, er zijn voor elkaar, je voor elkaar verantwoordelijk weten, om wat je samen doet en deelt, om kleur en fleur. De materiële aspecten spelen bij dit gevoel van rijkdom geen rol. Wel is het zo dat er in een relatie meestal twee inkomens en/of vermogens zijn. Dit maakt het mogelijk dingen te doen die het leven meer comfortabel, aantrekkelijk en boeiend maken. Ook dit maakt rijker.