Search opdracht

Honoraria en kosten

De persoonlijke partner search betreft interview/intakegesprek, schrijven van de advertentietekst, productie en plaatsing van de advertenties, contact met personen die op de advertenties reageren, file search, interviews met mogelijke partners, voorselectie, informatie, overleg, advies en begeleiding van onze opdrachtgever.

De honoraria en kosten bestaan uit twee gedeelten. Er zijn opstartkosten en een succeshonorarium. Kosten en honoraria zijn exclusief BTW.

Opstartkosten persoonlijke partner search

Interview bij u thuis

Het interview van meestal circa 2 ½ uur is voorportaal van de persoonlijke partner search opdracht. Het betreft kennismaking, interview en advies. Het honorarium bedraagt € 850. Er is geen honorarium voor een interview op uitnodiging naar aanleiding van een reactie op een advertentie.

Honorarium bij opdracht

Het honorarium bij opdracht is € 8.000. Het no-cure-no-pay eindhonorarium voorziet in kostendekking.

Advertenties in drie kranten en de website

De kosten van adverteren op leidende redactionele pagina's in NRC, De Volkskrant, Het FD en op de Pier Ebbinge Relationship website zijn € 12.000. De advertentiekosten betreffen het schrijven van de tekst, de productie en de plaatsing. Ook al gaat het om een groot bedrag, de kosten zijn door onze relatie met de media laag. Het zijn opvallende, breed gelezen en veelbesproken advertenties. Er wordt specifiek op gereageerd. De effectiviteit is groot.

Succeshonorarium persoonlijke partner search


De persoonlijke partner search leidt vrijwel altijd tot introductie van interessante potentiële partners. Er is overleg, advies en begeleiding. Als het gaat als verwacht volgt een periode van nadere kennismaking met één van de geïntroduceerde mogelijke partners. Gaan de ontmoetingen na vier maanden verder dan eindigt hiermee de partner search en volgt het 'no cure no pay' eindhonorarium.

Het honorarium bij opdracht dekt de kosten van onze partner search inbreng niet. Het eindhonorarium voorziet hierin. Dit honorarium ligt tussen € 20.000 en € 40.000. Het bedrag wordt bij opdracht in overleg bepaald. Het honorarium wordt altijd met een blij gezicht betaald. Iedereen is gelukkig.

Zie:
Verantwoording. Klik hier
Testimonials. Klik hier