Search opdracht

Honoraria en kosten

Interview zonder honorarium

Er zijn geen honorarium en kosten als wij u voor een interview uitnodigen naar aanleiding van uw reactie op een advertentie. Het interview is bij u thuis.

Interview met honorarium

Het interview is voorportaal van de persoonlijke partner search opdracht. Het betreft kennismaking, interview en advies bij u thuis. Het honorarium bedraagt € 650 inclusief reiskosten, reistijd en 21 % BTW.

Honorarium bij opdracht

Het honorarium bij opdracht is € 8.500 inclusief 21 % BTW. Dit honorarium betreft de aanloopkosten. Het eindhonorarium voorziet in kostendekking

Advertentiekosten

De kosten van adverteren op leidende redactionele pagina's in NRC, De Volkskrant, Het FD en op de Pier Ebbinge Relationship website zijn € 12.750 inclusief 21 % BTW. De advertentiekosten betreffen het schrijven van de tekst, de productie en de plaatsing. Ook al gaat het om een groot bedrag, de kosten zijn door onze relatie met de media laag.

Eindhonorarium

De persoonlijke partner search leidt vrijwel altijd tot introductie van interessante potentiële partners. Er is overleg, advies en begeleiding. Als het gaat als verwacht volgt een periode van nadere kennismaking met één van de geïntroduceerde mogelijke partners. Gaan de ontmoetingen na vier maanden verder dan eindigt hiermee de partner search en volgt het eindhonorarium.

Het honorarium bij opdracht dekt de kosten van onze partner search inbreng niet. Het eindhonorarium voorziet hierin. Het honorarium ligt tussen € 20.000 en
€ 40.000 inclusief 21 % BTW. Het bedrag wordt bij opdracht in overleg bepaald. Het honorarium wordt altijd met een blij gezicht betaald. Iedereen is gelukkig.