Reageren / Advertenties

Procedure bij reageren op advertentie

Allereerst: Mijd corona risico

Door corona zijn er tijdelijk twee afwijkingen die het persoonlijke contact betreffen:

1. Interview thuis is met mondkapje bij binnenkomst en met afstand. Vaak zijn de interviews nu telefonisch. Goede foto’s zijn belangrijk. Is het interview thuis weer mogelijk dan is dit de keuze.
2. Het persoonlijke contact van onze opdrachtgever met een mogelijke partner vraagt om dezelfde zorgvuldigheid. Zijn beiden gezond, dan volgt na telefonisch en digitaal contact een persoonlijke ontmoeting.

Er zijn vijf procedurestappen:

1. Advertentie lopende opdracht
U leest de advertentie in de NRC, de Volkskrant, Het Financiële Dagblad of onze website.

2. Reageren
Onder 'Advertenties, lopende opdrachten' in de website vindt u de advertentie waarin u bent geïnteresseerd. U klikt het blokje 'Reageren' onder de advertentie aan. Na voorregistratie ter wille van de internet veiligheid verschijnt de in te vullen vragenlijst.

De advertentie blijft vier maanden na introductie bij onze opdrachtgever met een geïntroduceerde mogelijke partner in de website opgenomen. Daarna verdwijnt de advertentie. Na vier maanden is het waarschijnlijk dat het een bestendige relatie is.

3. Invullen van de vragenlijst
Voor het invullen van de vragenlijst heeft u vijf dagen de tijd. Daarna sluit deze mogelijkheid. Het eerste contact met Pier Ebbinge Relationship is ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Dit geeft ons een beeld van u en de door u gezochte partner. De vragenlijst is bijlage bij het interview.

De vragenlijst dient voor het verstrekken van gegevens als opleiding, summiere informatie over werk- en leef ervaring, familie, hobby’s en partnerwensen. Er zijn keuzevragen die interessant zijn voor de kennismaking. De vragenlijst kan op uw pc worden ingevuld en verzonden.

4. Interview
Mannen of vrouwen die het beste lijken te passen worden uitgenodigd voor een interview. Interviews vinden plaats bij u thuis. Het huis geeft een indruk van uw persoonlijke leefwereld en is belangrijk voor de matching. Voor zover wij daartoe zijn vrij gevlagd wordt aan potentiële partners in een vertrouwelijk kader informatie over onze opdrachtgever verstrekt.

5. Introductie en kennismaking
Meestal zijn er drie tot zes mogelijk goed passende mannen of vrouwen waarover informatie aan onze opdrachtgever wordt verstrekt. Op grond hiervan wordt besloten met wie te willen kennis maken. De setting is waarschijnlijk samen eten in een gezellig restaurant. Vooral de chemie bepaalt het vervolg. Er is begeleiding en advies. Na vier maanden is er zicht op de waarschijnlijkheid van een bestendige relatie.