Counseling

De bestendige high end relatie

Basisvoorwaarden
Gelijkwaardigheid is vanzelfsprekend. Machtsspelletjes zijn uit den boze. Tweezijdig gaat het primair om de ander. Nodig is uw partner ruimte te geven voor een eigen leven en ontwikkeling. Daarnaast is er het leven samen met tijd voor elkaar en oprechte interesse. Onmisbaar zijn gezellige, spontane, lieve dingen met en voor elkaar doen. Graag onverwacht. Seksualiteit is belangrijk. Het biedt intimiteit en ontspanning.

Zo simpel is het. Dit is het fundament van uw relatie. Maak er een thuishaven van. Doe wat u doen moet, houd het luchtig, toon uw betrokkenheid, geef aandacht, zorg voor warmte en kom niet te snel en te vaak met verwijten. Een knuffel is effectiever dan lange tirades. Praat met elkaar. Over 'niets', over van alles. Over wat u doet, vindt en raakt. Vermijd ernstige ruzies. Zeur niet.

Er zijn geen recepten
Partners moeten niet te onafhankelijk in hun relatie staan. Een grote vergissing is uw partner te willen veranderen. Al was het maar omdat dit niet lukt. Met kleine dingen wel, een beetje. Goede partners maken het niet ingewikkeld. Zij zijn enthousiast, attent en zijn er als dit nodig is. Zij zijn betrokken. Zij leggen het accent in het leven niet op de buitenkant.

Ups & downs in de relatie zijn niet te vermijden. Fouten die partners maken zijn: niet luisteren, geen interesse tonen, geen vragen stellen, de gevoelens en behoeftes van de ander negeren en steeds weer uitleggen dat ze het beter weten en anders willen. De grootste fout is onverschilligheid. Een andere fout is te veel doorsnee en routine accepteren. Dan wordt het saai.

Vrouwen willen vooral aandacht en respect. Zij vragen van hun partner een compliment voor wat zij allemaal doen. Ook dat ze er goed uitzien, leuke schoenen aan hebben, enz. Dat het goed is om complimenten te geven, geldt niet alleen voor mannen aan hun vrouwelijke partner. Ook mannen willen graag een gemeend compliment. Interessante, succesvolle mensen zijn sterk en kwetsbaar. Het verklaart hun behoefte aan complimenten.

Management is aandacht industrie. Dit geldt ook voor de relatie, de familie en onder vrienden. Aandacht geven is een simpel proces waarbij de een iets vertelt, de ander luistert en reageert, de een lacht en de ander dit ziet en ook lacht. Niet reageren als de ander iets zegt of iets attents of leuks doet, is de dood in de pot. Dit kan niet duurzaam gebeuren. 

Succes in het werk en geluk in de liefde
Dit valt lang niet altijd samen. Overmatige, ik-gerichte ambitie heeft een hoge prijs. De bron van succes is talent, het vermogen dit te gebruiken en menselijke onzekerheid. Succes nastreven kan een verdovende 'therapie' zijn. Vergeten wordt dan waar het in het leven echt om gaat. Voor sommigen is succes in het werk vertrouwder en veiliger dan leven met familie en vrienden. Succes kan leiden tot zelfoverschatting, oneigenlijke pretenties, eenzaamheid en relatieverlies.

Succesvolle mannen en vrouwen die hun privéleven niet veronachtzamen, zijn gelukkiger dan anderen die dit wel doen. Zij investeren thuis zoals zij dit doen in hun werk. Zij zoeken geen uitvluchten en zijn er als het nodig is. Zij praten over wat goed en minder goed gaat. Stellen eisen aan zichzelf, luisteren en stimuleren. Zij maken afspraken en leggen de lat hoog. Zij doen het zelfde als in hun werk. Is dit privé te veel gevraagd?