Counseling

Wat u moet weten en doen

Ken uzelf en uw partner
Wij allen zijn het product van het leven dat achter ons ligt. Het fundament is onze intellectuele aanleg en onze aard. In het verlengde hiervan zijn wij gevormd door opvoeding, studie, werk, vriendschappen, relaties en andere ervaringen. Het totaal van aanleg en ervaringen bepaalt wie wij zijn, wat wij zien en hoe wij handelen. Het leven leidt tot een zekere conditionering.

Mensen verschillen door aard, talent, sociale positie, leefwijze, stijl en interesses. Ken en begrijp uw conditionering en zodra u een relatie hebt die van uw partner. Alleen dan vindt u een passende partner in een bestendige relatie. Daarnaast is het belangrijk open te staan, meer te luisteren dan te praten, te begrijpen waarom de ander iets vindt en zegt. Uw partner vindt u alleen als u open staat, realistische verwachtingen hebt en in een relatie voor uw partner van betekenis wilt zijn.

De eerste ontmoeting
U hebt een beeld van uw conditionering. Uw verwachtingen zijn realistisch. Dan is de kans groot dat uw eerste ontmoeting met een mogelijke partner goed gaat. Volwassen mensen met discipline en respect voor de ander hebben de beste kansen van een kennismaking een gewenste relatie te maken. Wees open en oprecht geïnteresseerd. Praat niet te veel over uzelf. Luister vooral.

Chemie, aantrekking en intimiteit zijn belangrijk. Zijn mensen bijzonder, dan luistert het bij elkaar passen nauw. Bijzondere mensen willen een partner die ook bijzonder is. En die blijkt moeilijk te vinden. In de eigen omgeving komen bijzondere mannen en vrouwen een specifiek goed passende partner niet zo vaak tegen. De perifere 'visvijver' is te klein.

Relatie ontwikkeling
Mensen verschillen enorm in wat zij willen, zien en begrijpen. Hebt u een mogelijke partner ontmoet, probeer dan allereerst de ander goed te leren kennen, te zien hoe en waarom de ander is als hij is. Dit lijkt een open deur en is het niet. Mensen kunnen alleen zien wat ze kunnen zien. Uw partner en de relatie steeds beter leren kennen zijn een leerproces.

Het kan ook verkeerd gaan. Een voorbeeld. Sommige mensen zijn ontwikkeld, breed, diep en flexibel. Zij staan open en zien veel. Anderen zijn niet zo. Zij vinden wat zij vinden en willen wat zij willen. De relatie mislukt. Een bestendige, gelijkwaardige relatie vraagt van u er te zijn voor uw partner. De ander op één, meer ‘wij dan mij’. Geen meetlatjes. Daarnaast gaat het om ruimte en vermijden van sleur.

Mannen en vrouwen zijn anders
Mannen gaan meer voor hun gelijk en vrouwen meer voor de relatie. Succesvolle mannen houden van competitie. Sommige vrouwen hebben dit ook. Vrouwen gaan vooral voor de kwaliteit in relaties, zowel in werk als privé. Mannen die leiding geven maken van veel een sportief spelletje en dat is leuk.

Mannen hebben meer bonhomie dan vrouwen. Mannen kunnen ruzie hebben en leggen die ruzie meestal snel weer bij. Dat is prettig. Bouderen hoort niet bij mannen. Van een relatie een succes maken en oplossingen voor allerlei praktische en relationele problemen vinden, zijn vrouwen meestal meer gegeven dan mannen.

Veranderingen na midlife
Het gedrag van mannen en vrouwen verandert tijdens midlife. Hormonale verandering is van invloed. In de high-end van de maatschappij eindigt de vaak monomane periode van sterke gerichtheid op werk en succes. Wat in de loopbaan nog realiseerbaar is, wordt zichtbaar. De waarom- en zingevingsvraag worden gesteld. De tomorrows veranderen. Andere dingen in het leven krijgen gewicht.

Zwart-wit. De praktijk leert dat na de midlife de meeste mannen vrouwelijker, intuïtiever en ook aardiger worden. Na midlife zijn veel vrouwen mannelijker, soms ook harder, staan vaker op hun ponteneur. Er zijn veel uitzonderingen. Na midlife denken man en vrouw vaak over veel in het leven anders dan daarvoor. Zij handelen ook anders. Dit verklaart echtscheidingen en slechte relaties. Na hun pensionering worden sommige mannen een beetje saai. Vrouwen zijn dan meestal proactief, maken plannen en brengen leven in de brouwerij.

Reflectie en gedrag
In het leven ontstaan leef mechanismen en overlevingsmechanismen. Mensen kunnen mede daardoor alleen zien wat zij kunnen zien en dit luistert nauw. Zij hebben dit meestal van zichzelf en anderen niet in de gaten. Eigen meningen en referentiekaders zijn de norm. Het dient ter herbevestiging van de eigen percepties, van de herkenbaarheid en het gevoel van veiligheid.

Leef mechanismen zijn soms een keurslijf. Partner search start met reflectie. Partnerzoekenden moeten zichzelf, wat zij met hun leven willen en welke partner hierbij past begrijpen. Anders wordt het niets. Het kan wenselijk zijn leef- en gedragspatronen enigszins te doorbreken. Zowel flexibiliteit - 'je openstellen' en aanpassen - als inflexibiliteit - 'jezelf blijven' - zijn nodig. ‘Games people play' werken contraproductief.