Search opdracht

Procedurestappen opdracht

Er zijn vijf procedurestappen:

1. Verstrekken van de opdracht
Het eerste contact is een e-mail, een telefoongesprek of een ingevulde vragenlijst. Een afspraak voor een interview wordt gemaakt. Daarna wordt besloten wel of niet een opdracht te verstrekken. Voorafgaand aan het interview verzoeken wij u de vragenlijst in te vullen. Dit geeft ons een eerste indruk van wie u bent en uw partnerwensen. De vragenlijst dient voor het verstrekken van gegevens als naam, adres, opleiding, summiere informatie over werk- en leefervaring, partnerwensen, hobby's en activiteiten. Er zijn een tachtigtal keuzevragen die helpen bij latere matching en  kennismaking. De vragenlijst kan op uw pc worden ingevuld en digitaal verzonden.

Vragenlijst voor opdrachtgever klik hier
Reageren op een advertentie is kosteloos. Aan het verstrekken van een persoonlijke partner search opdracht zijn honoraria en kosten verbonden. Neem alvorens de vragenlijst als mogelijke opdrachtgever in te vullen kennis van 'High end partner search' in deze website. Vul bij de eerste vraag onder 'Open vragen' n.v.t. in.

2. Interview & Advies
Het interview biedt ons zicht op uw leven met kenmerkende eigenschappen, leefpatronen en partnerwensen. Later in de procedure maakt dit realistische matching mogelijk. Het interview biedt u inzichten waar u in uw persoonlijke partner search veel aan hebt. Na het interview en de kennismaking  kan worden besloten wel of niet een opdracht te verstrekken.

3. Advertentie met grote attentiewaarde
Een karaktervolle, informatieve advertentietekst wordt geschreven. Dit leidt tot specifieke reacties. Mogelijk goed passende mannen of vrouwen voelen zich persoonlijk aangesproken en reageren.

De inhoud van de tekst is van cruciale betekenis. Daarnaast is de opvallende wijze van adverteren op leidende redactionele pagina's in NRC Handelsblad, De Volkskrant en Het Financiële Dagblad en op de website www.pierebbingerelationship.nl van belang. Het aantal potentiële lezers is circa één miljoen. Inhoud, bereik en attentiewaarde leiden tot gewenste reacties. Een factor in de communicatie is ook de solide reputatie van onze partner search praktijk. Dit leidt tot reacties van interessante personen die anders niet zouden reageren.

4. Interviews met interessante gegadigden
Op grond van de ingevulde vragenlijsten vindt voorselectie plaats. Bijzondere mensen die zouden kunnen passen worden uitgenodigd voor een interview. 'Searching & matching is a two way road'. De interviews zijn om deze reden gelijk voor de opdrachtgever en de persoon die op een advertentie reageert. Interviews vinden thuis plaats. Het huis geeft een indruk van de persoonlijke leefwereld en is belangrijk voor de matching. Potentiële partners krijgen informatie over onze opdrachtgever.

5. Selectie en introductie
Meestal zijn er vier tot zes mogelijk goed passende mannen of vrouwen waarover aan onze opdrachtgever informatie wordt verstrekt. Dit doen wij alleen als wij hiertoe zijn vrij gevlagd. Op grond van de informatie besluit onze opdrachtgever met wie te willen kennis maken. De setting is samen eten in een gezellig restaurant. Het is vooral de chemie die het vervolg bepaalt. Er is begeleiding en advies. Na vier maanden elkaar steeds beter leren kennen is er zicht op de waarschijnlijkheid van een bestendige relatie.