Search opdracht

Procedurestappen opdracht

Er zijn vijf procedurestappen:

1. Eerste contact, vragenlijst

Het eerste contact is een e-mail, telefoongesprek of ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een interview dat interessante inzichten biedt. Voorafgaand aan het interview verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen. Dit geeft ons een eerste indruk en is bijlage bij het interview. Vragen betreffen opleiding, werk, familie, leef ervaring, hobby’s en partnerwensen. Er zijn een tachtigtal keuzevragen. De vragenlijst kan op uw pc worden ingevuld en digitaal verzonden.

Neem alvorens de vragenlijst als mogelijke opdrachtgever in te vullen kennis van 'High end partner search' in deze website. Vul bij de eerste vraag onder 'Open vragen' n.v.t. in
Vragenlijst voor opdrachtgever klik hier

2. Interview & Advies

Het interview biedt zicht op uw leven, kenmerkende eigenschappen, leefpatronen en partnerwensen. Het interview/gesprek wordt altijd interessant gevonden. Daarna kan verantwoord worden besloten wel of niet een opdracht te verstrekken.

3. Advertentie met grote attentiewaarde

Een karaktervolle, informatieve advertentietekst wordt geschreven. Dit leidt tot specifieke reacties. Mogelijk goed passende mannen of vrouwen worden persoonlijk aangesproken.

De inhoud van de tekst is van cruciale betekenis. Er wordt opvallend geadverteerd in leidende redactionele pagina's in NRC Handelsblad, De Volkskrant, Het Financiële Dagblad en de website www.pierebbingerelationship.nl. De advertenties worden gelezen. Het aantal mogelijke lezers is meer dan één miljoen. Inhoud, bereik en attentiewaarde leiden tot gewenste reacties. Hierbij is onze solide reputatie van betekenis. Het leidt tot reacties van interessante personen.

4. Interviews met interessante gegadigden

Op grond van de ingevulde vragenlijsten vindt voorselectie plaats. Mensen die zouden kunnen passen worden uitgenodigd voor een interview. De interviews voor de opdrachtgever en de persoon die op een advertentie reageert zijn inhoudelijk gelijk. Interviews vinden thuis plaats. Het huis geeft een indruk van de persoonlijke leefwereld. Dit is belangrijk voor de matching. Mogelijke partners krijgen na het interview informatie over onze opdrachtgever.

5. Selectie en introductie

Meestal zijn er vier tot zes mogelijk goed passende mannen of vrouwen waarover aan onze opdrachtgever informatie wordt verstrekt. Dit doen wij alleen als wij hiertoe zijn vrij gevlagd. Op grond van de informatie besluit onze opdrachtgever met wie te willen kennis maken. De setting is veelal samen eten in een gezellig restaurant. In coronatijd is de keuze meestal voor een lunch bij één van de twee thuis. Het is vooral de chemie die het vervolg bepaalt. Er is begeleiding en advies. Na vier maanden elkaar steeds beter leren kennen is er zicht op de waarschijnlijkheid van een bestendige relatie.