Search opdracht

Procedure

1. Eerste contact, vragenlijst

Het eerste contact is een e-mail, telefoongesprek of ingevulde vragenlijst. Daarna volgt het interview. Voorafgaand aan het interview verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen. Vragen betreffen opleiding, werk, familie, relatie(s), hobby’s en partnerwensen. Er zijn een tachtigtal keuzevragen. De vragenlijst kan op uw PC worden ingevuld en digitaal verzonden. De ingevulde vragenlijst geeft ons een eerste indruk en is bijlage bij het interview.

Vragenlijst voor opdrachtgever. klik hier

2. Interview & Advies opdrachtgever

De partner search start met weten en begrijpen wie u bent, waar u voor staat en wat u graag wilt. Hiervoor dient het interview bij u thuis van meestal 2 ½ uur. Het resultaat is inzicht in relevante feiten en het verkrijgen van een helder beeld van uw conditionering, verwachtingen en wensen. Het interview wordt altijd als interessant ervaren. In het verlengde van het interview start de partner search.

3. Advertentie met grote attentiewaarde

Advertenties worden geschreven en geplaatst op redactionele pagina’s in NRC, De Volkskrant, Het FD en in onze website. De media hebben een bereik van meer dan één miljoen lezers. De advertenties zijn karaktervol en informatief. De attentiewaarde is groot. Het leidt tot de gewenste, specifieke reacties. Specifiek, daar gaat het om. Daarnaast is er een file search in het actieve personenregister.

4. Interviews met interessante gegadigden

Op grond van ingevulde vragenlijsten van personen die reageren volgen uitnodigingen voor een interview. Interviews met mogelijk goed passende personen vinden thuis plaats en duren meestal 2 ½ uur. Mogelijke partners krijgen na het interview informatie over onze opdrachtgever.

5. Voorselectie en introductie

Meestal zijn er drie tot vijf mogelijk goed passende mannen of vrouwen waarover aan onze opdrachtgever gedetailleerd informatie wordt verstrekt. Dit doen wij als wij hiertoe zijn vrij gevlagd. Op grond van deze informatie besluit onze opdrachtgever met wie te willen kennis maken. De setting is meestal samen lunchen of dineren in een gezellig restaurant of bij één van de twee thuis. Het is vooral de chemie die het vervolg bepaalt.

6. Ontmoetingen

Belangrijk is bij kennismaking open en positief te zijn. Toon oprechte interesse, geef aandacht, luister naar wat de ander zegt en niet zegt. Wees gezellig. Maak er geen sollicitatie van. Het is een kennismakingsgesprek. Praat over van alles. Over wat je in een relatie graag samen zou willen doen en delen. Wat je wilt betekenen voor de ander. Wees realistisch. Wees vooral jezelf. Uiteindelijk gaat het om chemie.

Zie referenties:
Testimonials. klik hier
Publicaties. klik hier
Geslaagde opdrachten. klik hier