Over u en ons

Boven midlife

De midlife
De midlife is een bijzondere periode in het werk en het persoonlijke leven. Mannen, vrouwen en hun relaties kunnen op een ingrijpende manier veranderen. Nieuwe inzichten en overtuigingen ontstaan. Behoeften wijzigen of krijgen een ander accent. Mensen en hun relaties komen vrij vaak onder druk te staan.

De hormonale en psychische verandering is van invloed op hoe mensen aankijken tegen hun baas, het werk, hun partner en wat zij verlangen van het leven. Nieuwe voorkeuren, keuzen en mogelijkheden dienen zich aan. De volgorde van voorheen vertrouwde prioriteiten kan veranderen. Sommige dingen krijgen een andere betekenis of lading. In midlife verandert soms vrij veel. Sommige mannen worden 'vrouwelijker' (lees: gevoeliger, intuïtiever) en sommige vrouwen 'mannelijker' (lees: autonomer, onafhankelijker en soms ook harder). Relaties en relatiewensen kunnen daardoor veranderen.

Soms start in de midlife een periode van opnieuw willen meemaken wat in de periode van single-zijn gebeurde. De midlife is een periode die niet voor niets de tweede jeugd wordt genoemd. De tweede ‘jeugd’ is anders door de opgedane ervaringen en het beklimmen van de maatschappelijke ladder.

De werkenden tussen de midlife en het pensioen
In het werk verandert soms veel. Er zijn mensen die andere eisen stellen aan het werk en winnen aan nieuwe daadkracht. Ook de creativiteit neemt vaak toe. Zij staan open voor nieuwe dingen en pakken veel op en aan.

Alles is voorhanden om van het leven op een energieke en betrokken wijze veel te maken. Is iemand in deze levensfase zonder partner, dan is dit een groot gemis. Het kan een probleem zijn. De meeste mensen kunnen van het leven niet echt genieten zonder een passende partner. Alleen leuke dingen doen is nu eenmaal moeilijk, zo niet onmogelijk. Een wezenlijke behoefte van mensen is iets te betekenen voor een ander. Die ander moet er dan wel zijn.

Het pensioen in zicht en met pensioen
Dit is de generatie van de jonge ouderen. Na de pensionering valt de druk van het werk weg. De overgang naar het pensioen is moeilijk. Het begint met een periode van gewenning. Het leven begint als het ware opnieuw. Het leidt tot nieuwe doelen en mogelijkheden. Er is vrije tijd. De gezondheid en vitaliteit zijn meestal goed. Ook zijn er meestal de financiële middelen om leuke dingen te kunnen doen. Het leven met nieuwe richting en passie inhoud geven is mogelijk.

Karakteristiek van de babyboom generatie

Enkele aspecten worden hierna summier beschreven. Het maakt duidelijk dat het voor deze generatie uitermate belangrijk is niet alleen te zijn of te blijven en met een passende partner het leven op een vreugdevolle en enerverende wijze van inhoud te voorzien. De meeste jonge ouderen in de top van onze samenleving hebben vrijwel alles om van het resterende leven veel te maken. Dit doen is de enige optie.

Gezonde, actieve generatie
Tot circa tachtig jaar beschikt deze generatie meestal over een redelijk goede gezondheid en vitaliteit. Een groeiend aantal jonge ouderen blijft bovendien ook nog vele jaren daarna redelijk gezond en actief. De herfstgeneratie die loopt van circa zestig tot circa tachtig jaar heeft hierdoor een aantrekkelijke toekomst, die nieuwe voorwaarden aan het leven stelt en nieuwe mogelijkheden biedt.

Rijke generatie
Een vrij groot aantal mensen boven de zestig jaar heeft de wind financieel fors in de zeilen gehad. Salarissen met daaraan gekoppeld het pensioen zijn in de laatste decennia enorm gestegen. De toename van de waarde van onroerend goed, aandelen en kunst was vele jaren groot. Hier is in de laatste jaren wel verandering in gekomen. De meeste succesvolle babyboomers zijn rijk gebleven.

Generatie met een zee aan vrije tijd
Gepensioneerden hebben de vrije tijd om leuke dingen te doen. De overgang van werk naar pensioen is vaak niet eenvoudig. Na gewenning en aanpassing aan de nieuwe mogelijkheden kan het voorland fantastisch zijn.

Eenzame generatie
In deze generatie is de eenzaamheid vaak groot en moeilijk hanteerbaar. Hier greep op krijgen om gelukkig te kunnen zijn, is belangrijk. De jonge ouderen treden met hun eenzaamheid niet graag naar buiten, gedragen zich meestal flink en blijven ongewenst en meestal onnodig te vaak alleen. Vooral als de partner is overleden, kan het moeilijk zijn aan het leven nieuwe fleur en inhoud te geven.

Weduwen en weduwnaars
De overleden partner wordt vaak dagelijks gemist. Hierbij gaat het naast de persoonlijke band om de gezelligheid en de gedeelde historie met familie, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Ook de vakanties en uitstapjes, het allerlei dingen samen doen en het lief en leed delen worden gemist. Het kunnen praten over gemeenschappelijke herinneringen is weggevallen. Het alleen-zijn is voor de meesten bijzonder moeilijk, ook al zijn er familie, vrienden, nog enig werk en hobby’s. Er voor kiezen een geschikte partner te zoeken, kan een moeilijk te nemen besluit zijn.