Counseling

Samenleving en relatie

De samenleving en de relatie zijn veranderd
Tot ruim een halve eeuw geleden waren gemeenschappen als de kerk, het ‘ons kent ons’-circuit en het dorp of de buurt van grote betekenis. De gemeenschappen boden plaatsbepaling. Je wist wat kon en van je werd verwacht. Gedrag, normen en leef discipline werden opgelegd. De wereld waarin we nu leven wordt getekend door onafhankelijkheid, individualisering en eigen verantwoordelijkheid.

De klassieke elite is vrijwel verdwenen. Er is sociale doorstroming. Het ‘zo heurt het’ is cabaretesk. Sociale taboes zijn er bijna niet meer. De kruiwagen is weg. Mensen moeten het zelf doen. Ouderen en jonge ouderen leven vaak nog in de oude werkelijkheid. Dat was hun bakermat. De generaties na hen moeten het zelf doen met als basis eigen kennis, kunde, kwaliteit, discipline, kracht en als het goed is met normen die deugen.

De discipline komt van binnen en niet meer van buiten. De vereisten om goed te leven en er wat zinnigs van te maken zijn persoonlijk. Wij zijn nog nooit zo vrij geweest als nu. Die vrijheid heeft een prijs. Er is te veel ieder voor zich. Dit maakt de relatie man/vrouw niet eenvoudig.

Wij zijn allen een product van het leven; ken uw conditionering
Achter iedere man en vrouw zit een verhaal. Wil het goed gaan in het werk, in de relatie, in het gezin, dan moet je weten wie je bent, waar je voor kiest. Door aard, talent en ervaringen zijn wij geconditioneerd. IK staat centraal. Mensen zijn ook sociale wezens, passen zich aan en sluiten zich aan uit behoefte en noodzaak.

Het verdwijnen van de regelgeving van de gemeenschappen ging gepaard aan de bevrijding van de vrouw van de hegemonie van de man. Einde van de vanzelfsprekende mannelijke autoriteit. Veel vrouwen studeren serieuzer en vaak beter dan mannen en zijn onafhankelijk. Capabele vrouwen die hiervoor kiezen functioneren in de top van onze maatschappij. Zij zijn gevraagd. De nieuwste gelijkheidsgolf richt zich op gelijke kansen voor iedereen. Discriminatie is taboe. Alle mensen zijn gelijk.

Mannen, vrouwen en hun relatie
Mannen en vrouwen verschillen in aard, motivaties en interesses. Mannen gaan vooral voor de competitie en vrouwen voor de relatie en de verbinding. Mannen kiezen hun partner meestal op andere gronden dan vrouwen. Getalenteerde vrouwen kiezen bij voorkeur een partner die meer succesvol en getalenteerd is dan zij zelf. Zij willen tegen hun partner op kunnen kijken. Mannen kiezen lang niet altijd voor een succesvolle vrouw met eisen en verwachtingen waaraan zij denken niet te kunnen of willen voldoen. Gevolg is dat in de top van onze samenleving er voor getalenteerde, ambitieuze vrouwen een tekort aan gewenste mannen is.

Mislukking in een relatie is meestal het gevolg van egoïsme, meer IK dan jij en wij. Normen en discipline in de relatie en het gezin zijn belangrijk. Een goede relatie begint met zelfkennis en een goede verhouding tot jezelf. Authentieke mensen zijn het best in staat een bestendige relatie te realiseren. Verliefdheid komt aangewaaid. Liefde vraagt om van betekenis zijn voor de ander. Levenservaren mensen weten waar het in de liefde, de relatie en het gezin op aan komt en handelen daarnaar. Kwaliteit van leven en levensgeluk realiseren doe je het beste samen.

Waar het in partnerkeuze vooral op aankomt zijn fysieke aantrekking, persoonlijkheid, gedrag en chemie. Iedereen kiest voor een veilige, warme thuishaven en probeert dit te realiseren. Autonomie en onafhankelijkheid – en soms ook zelfoverschatting en verwend gedrag - kunnen leiden tot niet realistische verwachtingen en eisen. Dit belemmert het ontmoeten en leren kennen van een mogelijk geschikte partner en het realiseren van een fijne relatie.

Hoe vindt u uw partner?
De kans dat u een passende, bijzondere man of vrouw na ongeveer uw vijfendertigste jaar in de eigen periferie of digitaal vindt is niet groot. Dit verklaart de functie en de betekenis van onze partner search praktijk. U kunt het natuurlijk ook doen zonder ons. Begin dan met goed naar uzelf te kijken. Neem op betrokken wijze enige afstand van uzelf. Zet uzelf niet in alles te centraal.

Doorzie wie u bent, begrijp wat u graag wilt en stel de vraag ‘is wat ik wil realistisch’? Uw eigen conditionering zien en begrijpen is stap één. Stap twee is de conditionering van een mogelijke partner te doorzien en te respecteren. Toon in het contact openheid, oprechte interesse, positieve zin. Maak het niet moeilijk. Praat over interesses, waar de ander voor staat en wat de ander graag wil. Over wat je voor elkaar kunt betekenen. Kijk niet de kat uit de boom.

In onze partner search praktijk dient het interview van meestal 2 ½ uur het traceren van relevante feiten en het krijgen van een helder beeld van conditionering, verwachtingen en wensen. Daar leren we beiden van. In het verlengde hiervan start de partner search.

Zie testimonials: Klik hier