Search opdracht

Honoraria en kosten

Honorarium en kosten interview

Het betreft kennismaking, interview en advies. Er zijn geen honorarium en kosten als wij u voor een interview uitnodigen naar aanleiding van uw reactie op een advertentie. Reageren op een advertentie en het eventuele interview zijn kosteloos. Het interview van circa 2 ½ uur vindt plaats bij u thuis.

Het interview is ook het voorportaal van een persoonlijke partner search opdracht. Het gaat er hierbij om zicht te krijgen op uw signatuur en partnerwensen. Na 'interview en advies' wordt besloten wel of niet een opdracht te verstrekken. Het interview honorarium bedraagt € 650 inclusief reiskosten, reistijd en 21 % BTW.

Honoraria en kosten persoonlijke partner search

Na het interview betreft het honorarium bij opdracht, advertentiekosten en het eindhonorarium of de ‘finders fee’.

Tot de persoonlijke partner search procedure behoren: Honorarium bij opdracht
Het honorarium bij opdracht is € 8.500 inclusief 21 % BTW. Dit honorarium is niet kostendekkend. Het 'no-cure-no-pay' eindhonorarium voorziet hierin.

Advertentiekosten
De kosten van adverteren op leidende redactionele pagina's in NRC, De Volkskrant, Het FD en op de Pier Ebbinge Relationship website zijn € 12.750 inclusief 21 % BTW. De advertentiekosten betreffen het schrijven van de tekst, de productie en de plaatsing. Ook al gaat het om een groot bedrag, de kosten zijn door onze relatie met de media laag.

Eindhonorarium
Onze inbreng is de persoonlijke partner search procedure die leidt tot de introductie van potentiële partners. Er is overleg en desgewenst counseling. Als het gaat als verwacht volgt een periode van nadere kennismaking met één van de mogelijke partners. Gaan deze ontmoetingen na vier maanden verder dan eindigt hiermee de partner search. Deze wordt afgesloten met het succeshonorarium.

Het honorarium bij opdracht dekt de kosten van onze partner search inbreng niet. Het eindhonorarium biedt kostendekking en voorziet in een brutowinst bijdrage. Het honorarium ligt tussen € 20.000 en
€ 40.000 inclusief 21 % BTW. Het bedrag wordt bij opdracht in overleg bepaald.

Het eindhonorarium wordt altijd met een blij gezicht betaald. Iedereen is gelukkig. Er is geen eindhonorarium als de opdracht onverwacht niet zou slagen.

Verantwoording

Onze opdracht is het zoeken en vinden van een passende partner in een langdurige relatie. Het betreft de beschreven integrale procedure die hoge eisen stelt aan de marketing in de high end van de maatschappij en de professionaliteit van de consultant. De werkwijze is persoonlijk, uitermate zorgvuldig en discreet. Persoonlijke partner search vraagt om veel inzet, aandacht voor imponderabilia, betrokkenheid en tijd.

Het resultaat bij slagen is een gezelliger, boeiender, aantrekkelijker en rijker leven. De honoraria en de kosten lijken hoog maar zijn dit beslist niet. Een goed passende partner is natuurlijk van veel grotere waarde dan de aanschaf van een tweede huis, het kopen van een auto of boot, het verwerven van een kostbaar kunstobject of de keuze voor een kostbare vakantie. De kosten zijn voor wie het zich kan permitteren geen onderwerp.

Samen ben je rijker
De rijkdom betreft de gelukkige, bestendige relatie. Het gaat hierbij om de thuishaven, er zijn voor elkaar, je verantwoordelijk weten, om wat je samen doet en deelt, om kleur en fleur. De materiële aspecten spelen bij dit gevoel van rijkdom geen rol. Wel is het zo dat er in een relatie meestal twee inkomens zijn. Dit maakt het mogelijk samen dingen te doen die het leven meer comfortabel, aantrekkelijk en boeiend maken. Ook dit maakt rijker.

Digitale partner search: Perelatie.nl

Dit is een verwijzing naar onze digitale website www.perelatie.nl. Perelatie is een professionele zoekmachine voor de high end in onze samenleving. Leden worden geselecteerd op hun inpasbaarheid in het ledenregister. De digitale partner search is een dienstverlening voor mensen die in het ledenbestand passen en het bedrag van de persoonlijke partner search niet kunnen of willen uitgeven. De digitale search is onvergelijkbaar met persoonlijke partner search. Wij zijn eind 2013 met Perelatie.nl gestart. Het aantal leden is circa 250. Leden leggen zelf contact met medeleden met een aansprekend profiel. Er is privacy en veiligheid. Ledenprofielen zijn onder alias en zonder foto. Leden werven leden. Zelf aanmelden kan ook. De professionaliteit en de ballotage zijn uniek. Er is geen counseling. De kosten zijn laag.

Voor de digitale website www.perelatie.nl, klik hier.