Reageren / Advertenties

Procedure bij reageren op advertentie

Allereerst: Geen corona risico

Door de corona problematiek zijn er tijdelijk twee afwijkingen die het persoonlijke contact betreffen:

1. Het persoonlijke contact in interviews wordt vermeden. Meestal zijn de interviews nu telefonisch. Goede foto’s zijn belangrijk. Is het interview thuis weer mogelijk dan wordt hiervoor gekozen.
2. Het persoonlijke contact van onze opdrachtgever met een mogelijke partner vraagt om een incubatieperiode van waarschijnlijk twee weken. Er is daardoor een aanloopperiode van telefonisch en digitaal contact. Zijn beiden in die periode gezond, dan volgt een ontmoeting.

Er zijn vijf procedurestappen:

1. Advertentie lopende opdracht
U leest de advertentie in de NRC, de Volkskrant of Het Financiële Dagblad. Deze advertentie is ook opgenomen in onze website www.pierebbingerelationship.nl.

2. Reageren
Onder 'Advertenties lopende opdrachten' in de website vindt u de advertentie waarin u bent geïnteresseerd. U klikt het blokje 'Reageren' onder de advertentie aan. Na voorregistratie ter wille van de internet veiligheid verschijnt de in te vullen vragenlijst. Zie de informatie over de vragenlijst onder punt 3. 'Invullen van de vragenlijst'.

De advertentie blijft vier maanden na de eerste ontmoeting van onze opdrachtgever met een geïntroduceerde mogelijke partner in de website opgenomen. Daarna verdwijnt de advertentie. Na vier maanden is het waarschijnlijk dat het een bestendige relatie is.

3. Invullen van de vragenlijst
Voor het invullen van de vragenlijst heeft u na er mee te zijn begonnen vijf dagen de tijd. Daarna sluit deze mogelijkheid.
Het eerste contact met Pier Ebbinge Relationship is ontvangst van de ingevulde vragenlijst voor de advertentie. De vragenlijst geeft ons een beeld van u en de door u gezochte partner. De vragenlijst is bijlage bij het interview.

De vragenlijst dient voor het verstrekken van gegevens als naam, adres, opleiding, summiere informatie over werk- en leefervaring, partnerwensen, hobby's en activiteiten. Er zijn een tachtigtal keuzevragen die later helpen bij de matching en kennismaking. De vragenlijst kan op uw pc worden ingevuld en verzonden.

4. Interview
Mannen of vrouwen die het beste lijken te passen worden uitgenodigd voor een interview. Interviews vinden plaats bij u thuis. Het huis geeft een indruk van uw persoonlijke leefwereld en is belangrijk voor de matching. Voor zover wij daartoe zijn vrij gevlagd wordt aan potentiële partners in een vertrouwelijk kader informatie over onze opdrachtgever verstrekt.

5. Introductie en kennismaking
De volgende stap is introductie bij onze opdrachtgever. Informatie wordt verstrekt na daartoe nadrukkelijk toestemming te hebben gekregen.

Meestal zijn er drie tot zes mogelijk goed passende mannen of vrouwen waarover informatie wordt verstrekt. Op grond hiervan besluit onze opdrachtgever met wie te willen kennis maken. De setting is waarschijnlijk samen eten in een gezellig restaurant. Vooral de chemie bepaalt het vervolg. Er is begeleiding en advies. Na vier maanden kennismaken en elkaar leren kennen is er zicht op de waarschijnlijkheid van een bestendige relatie.