Over u en ons

Boven midlife

De midlife
De midlife is een bijzondere periode in het werk en het persoonlijke leven. Mannen, vrouwen en hun relaties kunnen enorm veranderen. Nieuwe inzichten en wensen ontstaan. Mensen en hun relaties staan vaak onder druk. Slechts een enkeling gaat ongemerkt door de midlife.

Hormonale en psychologische veranderingen tijdens de midlife zijn van invloed op hoe mensen aankijken tegen hun baas, het werk, hun partner en wat zij willen in het leven. Keuzen en prioriteiten veranderen. Sommige mannen worden 'vrouwelijker' (lees: gevoeliger, intuïtiever) en sommige vrouwen 'mannelijker' (lees: autonomer en soms harder). Relaties en relatiewensen kunnen ook hierdoor veranderen. Soms start in de midlife een periode van opnieuw willen meemaken wat in de periode van single-zijn gebeurde. De midlife wordt niet voor niets de tweede jeugd genoemd.

Tussen midlife en pensioen
Sommige mensen komen na de midlife in een fase van creatieve expansie en winnen aan nieuwe daadkracht. Zij staan open en pakken veel op en aan. Er zijn ook mensen met toenemend defensief gedrag en inflexibiliteit. Als dingen fout of niet zo goed gaan, dan vinden zij dat dit niet aan hen ligt. Partnerrelaties kunnen er door op de tocht komen te staan.

De laatste werkende jaren en de overgang naar pensioen samen doen is prettig. Na het pensioen ken je je partner daardoor uit zijn of haar eerdere leven. Dat verbindt. Gemeenschappelijk herinneringen zijn belangrijk. Zonder passende partner leuke dingen doen is moeilijk. Ook is een wezenlijke behoefte van mensen van betekenis te willen zijn voor een ander. Die ander moet er dan wel zijn.

Het pensioen in zicht en met pensioen
De druk van het werk valt weg. Het werk wordt ook gemist. De overgang naar het pensioen kan lastig zijn. Het begint met een periode van gewenning. Het leven begint als het ware opnieuw. Er zijn nieuwe mogelijkheden. Er is tijd. Veel tijd. Een toenemend aantal mensen zijn na hun pensioen nog 20 of 30 jaar of langer gezond, fysiek voldoende sterk en actief. Is er geen partner om het leven mee te delen en samen van inhoud en gezelligheid te voorzien, dan kan dit een moeilijke en eenzame fase in het leven zijn.

De babyboom generatie in de high end van onze samenleving heeft vrijwel alles om van het resterende leven veel te maken. Dit doen is de enige optie. Er zijn de financiële middelen om goed en gezellig te leven. Mogelijkheden zijn er te over. Zonder partner gaat dit moeilijk of niet. Een nieuwe relatie zal om openstaan en aanpassing vragen. Dat is soms niet zo eenvoudig. Het maakt het leven ook interessant. Het vernieuwt. Alleen blijven, flink zijn en eenzaamheid zijn niet te verkiezen.

Mensen treden met hun eenzaamheid niet graag naar buiten, gedragen zich meestal flink en blijven ongewenst en meestal onnodig te vaak alleen. Vooral als de partner is overleden, kan het moeilijk zijn aan het leven fleur en inhoud te geven. Het praten over gemeenschappelijke herinneringen is weggevallen. Er voor kiezen een geschikte partner te zoeken, kan een moeilijk te nemen besluit zijn. Aan de andere kant weten zij hoe fijn het kan zijn met een partner in een goede relatie het leven samen te doen. Verantwoord een passende partner zoeken en vinden is nodig. Belangrijk is enig zicht te hebben op de veranderde relatiemarkt en relaties.

Zie Counseling, klik hier